Poomsaekommitténs sammansättning

Ordförande: Abtin Khoshnood (abtin.khoshnood@stuswe.se) 

Ledamöter:

 • Peter Nordin (domaransvarig Poomsae) 
 • Lotta Dahlqvist
 • Josef Chiu
 • Michael Brännback
 • Leon Hobro
 • Mehran Eisazadeh 
 • Laban Frederiksen 
 • Mathias Gustafsson

Syfte

Poomsaekommittén har till syfte att befrämja Poomsaeverksamheten i Sverige. Genom uppsatta mål och kontinuerligt arbete ska kommittén säkerställa att den uppfyller sitt syfte och därmed aktivt verkar för en positiv utveckling av Poomsaeverksamheten i Sverige.

Vidare är det Poomsaekommitténs ambition att arbeta fokuserat och långsiktigt inom nedan prioriterade områden för att få verksamheten att växa. Kommittén kommer även att arbeta med att skapa förutsättningar för ökad kunskap och erfarenhet genom arrangerade samlingar, utbildningar, seminarium och tävlingar.

Slutligen är Poomsaekommitténs ändamål att satsa både på bredd- och elitverksamhet. Genom att få en tillräckligt bred bas öppnas en större möjlighet upp med att finna och utveckla spetsutövarna som har möjlighet att ta medaljer i internationella tävlingar och senare i mästerskapstävlingarna. Genom PR av dessa spetsutövare kan vi öka intresset och rekrytera nya medlemmar till basverksamheten. På detta sätt är både bas- och spetsverksamheten beroende av varandra och gynnar utvecklingen på ett positivt sätt.

Övergripande mål

Utgångspunkten för Poomsaekommitténs arbete och mål är att Poomsaeverksamheten i Sverige ska främjas och utvecklas med avseende på kunskap inom Poomsae, ökade aktiviteter i form av tävlings- samt lägerverksamhet, fler och mer erfarna domare, bättre resultat för svenska utövare internationellt samt ett ökat intresse av Poomsae i Sverige.

Ledorden för att uppnå målen i en sådan lång utsträckning som möjligt består av rättvisa, fair play, transparens, samarbete och jämlikhet.

Konkreta mål

Mål fram till år 2020 med avseende på tävlingsverksamheten i Sverige

 • Att det ska arrangeras minst tio Poomsaetävlingar med hyfsat antal deltagare som stäcker sig upp över hundra deltagare på varje tävling med deltagare i alla kategorier allt från nybörjare till elit.
 • Att det ska finnas kapacitet för att kunna arrangera tävling med tre Poomsaemattor. Det vill säga fungerande system, dosor, tillräckligt många domare etc.
 • (Att det ska arrangeras minst en internationell A-klass tävling.)

Mål fram till år 2020 med avseende på den svenska domarkåren

 • Att ha kapacitet för att kunna tillsätta kompetenta och kvalificerade domare på tre mattor, det vill säga en kår på cirka tjugo domare.
 • Att arrangera minst fyra domarutbildningar varje år, en i varje region, för att utbilda fler nya domare samt öka kompetensen hos befintliga domare. Domarutbildningarna kan vara i samband med landslagsläger.
 • Att domarkåren i största möjlig mån deltar på landslagsträningar för att därigenom kunna utbyta kunskaper med utövarna samt träna på dömandet.
 • Att ha minst fem aktiva internationella domare i Poomsae (International Referee godkända av WTF).

Mål fram till år 2020 med avseende på det svenska landslaget och talanglaget

 • Att från varje kategori ha två personer med i landslaget samt minst två i talanglaget.
 • Att kunna skicka ett fullt lag till mästerskap såsom NM, EM och VM med duktiga utövare som platsar i ett sådant mästerskap.
 • Att vinna medalj i EM och VM.
 • Att fortsätta satsa på och fånga upp talangerna.
 • Att domarkåren i största möjlig mån deltar på landslagsträningar för att därigenom kunna utbyta kunskaper med utövarna.

Mål fram till år 2020 med avseende på ökat intresse samt kunskap i Sverige

 • Att minst två gånger per år (en gång per termin) arrangera ett brett läger för alla instruktörer och tränare i föreningar för att sprida kunskap. Härigenom kan instruktörerna vidare sprida sina kunskaper till utövarna och få ett ökat intresse och ökad verksamhet. Detta kan även ske i varje region.
 • Att minst en gång per år arrangera ett brett läger för alla utövare av Taekwondo för att sprida kunskap samt fånga upp bredden för ökat intresse och ökad verksamhet.
 • Att genom diverse informationskanaler såsom hemsidan, sociala medier, e-post m.m. förbättra och stärka kommunikationen mellan förbundet, kommittén och medlemmarna.