Domarkommittén har det övergripande ansvaret för den svenska domarkåren (dvs. såväl Kyorugidomare som Poomsaedomare). Domarkommitténs huvudsakliga uppgift är utbildning av domare och bemanning av domare på svenska tävlingar. Kommittén handhar även utbildning och licensiering av coacher. 

Domarkommittén består av en ordförande och fyra ledamöter.

Ordföranden leder och har det övergripande ansvaret för kommitténs arbete. Ordföranden fördelar arbetet internt mellan ledamöterna samt tillser att domarkåren ständigt utvecklas och förbättras.

De fyra övriga ledamöterna är behjälpliga i diverse frågor rörande domare. Dessa ledamöter har även tilldelats huvudsakliga ansvarsområden.

Ambitionen vid tillsättande av ledamöter i Domarkommittén har varit att ha kompetenta och lämpliga domare med bägge könen representerade.

Domarkommittén arbetar aktivt med följande:

  • Planering och genomförande av domarutbildningar, refreshing-kurser och i förekommande fall coachutbildningar.
  • Utvärdering av tävlingar, utbildningar och domare.
  • Att domarna ska ha en god arbetsmiljö och få det stöd som behövs.
  • Säkerställande av kvalitén hos domarna och att de är uppdaterade med de senaste reglerna.
  • Bemanning av domare på svenska tävlingar.
  • Utseende av huvuddomare för respektive tävling samt utseende av utbildare för respektive domarutbildning.
  • Upprättande och uppdatering av tävlings- och domarregler.
  • Planering och genomförande av aktiviteter för domarna med inslag av team-building, samarbetsövningar, konflikthantering m.m.

Ordförande: Reza Abrishami
Ledamot med huvudsakligt ansvarsområde Kyorugi: Djanet Beraki
Ledamot med huvudsakligt ansvarsområde Kyorugi: Atié Fouad
Ledamot med huvudsakligt ansvarsområde Poomsae: Shahd Kiani
Ledamot med huvudsakligt ansvarsområde Poomsae: Abtin Khoshnood

Vänligen notera att gruppen STU:s domarkår är den officiell­a facebookgruppen för aktiva nationella och internationella domare i Sverige. Intresseanmälan till tävlingar sker endast genom webbtjänsten www.tkdreferee.com

Det uppskattas ifall samtliga synpunkter och funderingar kring domare och coachfrågor kommer välformulerade till Domarkommittén genom domare@svenskataekwondounionen.se respektive coach@svenskataekwondounionen.se.