Enligt WT:s regler måste alla de som tävlar internationellt ha en Global Athlete License (GAL). 

De som avser att tävla internationellt (utanför Sverige eller t.ex. på internationella G-klasstävlingar) behöver ha en WT event pass som skaffas i samband med ansökan om GAL. Varje administratör för respektive föreningen kan välja om utövaren ska ha en WT event pass eller inte när han/hon ansöker om GAL för sin utövare.

De som inte tävlar internationellt och ämnar endast att tävla i Sverige på tävlingar som inte ger rankingpoäng internationellt behöver inte ha en WT event pass. Detta gäller för t.ex. nybörjare. Genom att välja att inte ha en WT event pass på sin GAL kommer kostnaden att minska.

En GAL med WT event pass kommer att kosta ca 50 € medan en GAL utan WT event pass kommer att kosta ca 10 €. På så sätt kommer det inte att bli dyrare för nybörjare att tävla som annars var tvungna att införskaffa Taekwondopass.

All GAL-administration sköts av föreningarna via https://stuswe.simplycompete.com. I varje förening utses en administratör som kan lägga till, förnya, ta bort m.m. medlemmar. Det är även föreningarna som numera betalar för licenserna direkt i systemet med betalkort. Dock skickas korten till kansliet som sedan distribuerar vidare till föreningarna.

Här finns en schematisk bild över hur processen går till.

Vänligen observera att ni måste be era utövare att logga in samt godkänna ”Waivers” som finns på Simply compete. Annars kan licenserna inte godkännas. 

Enda sättet för enskilda klubbar att ansöka om nya licenser eller förnya gamla licenser är att er egen förening har en administratörslicens. Varje medlem måste ha en unik e-postadress. Det innebär att man inte kan använda en och samma e-mailadress för flera utövare.

Om ni vill bli admin för er klubb, vänligen be er förenings ordförande att mejla till info@svenskataekwondounionen.se. För att bli admin krävs att man innehar GAL/GOL.

Om er förening inte finns med i GMS (Global Membership System) vänligen fyll i detta formulär och skicka det ifyllt till info@svenskataekwondounionen.seNew Clubs to be added

Samtidigt ska ni fylla i denna blankett tillsammans med begärda dokument och bilder för att lägga till en admin: GAL-ansökan

Följ anvisningarna här för att få reda på vilka dokument och bilder som krävs för att kunna bli admin i en ny förening: STU Procedur för ansökan om GAL

Genom det här dokumentet hittar ni mer information om hur ni lägger till och förnyar era medlemmar etc.: Swedish Taekwondo Union GMS Club Administrators cover letter

Administratörerna kan även anmäla utövare till olika tävlingar via Simply Compete.

Här finns några ”tutorial videos” avseende vissa funktioner i GMS-systemet för klubbarna:

Manage Class and Admin Functions for Club Class – https://youtu.be/9Dl8p59rl5Q

Member Registration for Club Class and Choosing Fee Structure – https://youtu.be/A8BUS_6VfpE

————

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU  behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta här: http://svenskataekwondounionen.se/stu/personuppgifter/). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU i enlighet med det som nyss framhållits.

Det ska särskilt uppmärksammas att uppgifter avseende ansökan om GAL och GOL överförs och tillhandahålls ett tredje land (USA och Sydkorea).