I Poomsae tävlar man genom att antingen ensam eller med en eller två andra personer stå på mattan och utföra sina mönster framför domare. Beroende på antalet deltagare i kategorin kan man som tävla i tre ronder; preliminär rond, semifinal och final. Det är alltid de åtta bästa som går vidare till final. Är man fler än åtta i kategorin tävlar man i semifinalen och är man fler än 20 tävlar man i en preliminär runda där hälften går vidare. Man visar i regel upp två mönster, men beroende på tävling kan man komma att göra en Poomsae i preliminär runda och/eller semifinal. Dock gör man alltid två mönster i final. Dessa mönster lottas om man tävlar som elit men annars beror det också på respektive tävling.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

  • Mönstret börjar och slutar i regel på exakt samma punkt.
  • Korrekt hållning och balans ska bibehållas hela tiden.
  • Musklerna ska växelvis spännas och slappnas av. Avslappnad i hämtning och spänd när tekniken utförs.
  • Övningarna ska utföras i rytmiska rörelser och utan stelhet.
  • Hastigheten på rörelserna ska rätta sig efter instruktionerna.
  • Varje mönster ska vara perfekt innan man lär sig nästa.
  • Eleverna ska veta syftet med varje rörelse.
  • Varje rörelse ska utföras verklighetstroget.
  • Kontrollera andningen. Andas in när du hämtar en teknik och andas ut när du utför den.
  • Kihap skall vara kort och högt.

TÄVLINGSREGLER OCH ÖVRIGA DOKUMENT

WT:s tävlings- och domarregler i Poomsae: WT Poomsae rules

5/8-sekundersregler: Special-movement

Para-regler: WT Para Poomsae

Handsignaler koordinator (Cut off system): Field Coordinator Cut off System

Handsignaler koordinator (Elimination system): Field Coordinator Elimination System

WTF Poomsae Ranking Bylaw: WT Poomsae Ranking Bylaw

Checklista för arrangörer: Checklista-Poomsae

Anmälningsformulär Poomsae: Mall tävlingsanmälan Poomsae

Anmälda till Svenska cupen 2 Poomsae (uppdateras löpande): Anmälda