Rapportformulär

Efter varje tävling ska berörda rapporter och blanketter fyllas i för att därefter skickas vidare till STU:s kansli per vanlig post och e-post. De rapporter som ska fyllas i är följande:

Arrangörsrapport – skrivs efter tävlingen av arrangören och skickas till STU.
Hittas här: Arrangörsrapport

Läkarrapport – skrivs av läkaren under/efter tävlingen och skickas av arrangören till STU. Läkarrapporten består av två blanketter; dels ”Läkarrapport åtgärdade skador”, dels ”Läkarrapport enskilda utövare”.
Hittas här: Läkarrapport åtgärdade skador och Läkarrapport enskilda utövare

Huvuddomarens rapport – fylls i av tävlingens huvuddomare och skickas sedan till STU.
Hittas här: Huvuddomarens rapport

Arrangören ansvarar för att skriva ut och ta med rapporterna till tävlingen. Tävlingens huvuddomare ser till att arrangörsrapporten och berörda läkarrapporter skickas in av arrangören till STU per post eller e-post under samma vecka efter genomförd tävling. Om samtliga berörda handlingar inte skickas till STU, kommer arrangörsföreningen att åläggas ett vite om 5000 kr.

Övriga blanketter 

Incidentrapport för domare – används och fylls i av berörd domare om en incident inträffar under en tävling eller när ett gult kort utdelas.
Hittas här: Domarens incidentrapport

Protestblankett för utövare och coacher – används och fylls i av berörd coach eller utövare vid protest av ett domslut.
Hittas här: Protestblankett

Utvärderingsblankett för domare – används och fylls i av tävlingens huvuddomare eller av denne utsedd domare (mattansvarig).
Hittas här: Utvärdering domare STU