Svenska Taekwondounionens landslagsstruktur.
Mål och visionsarbete för landslagsverksamheten är ett levande dokument som arbetas fram i samarbete mellan Förbundsstyrelse och landslagsledningen.

Målsättningen att landslaget skall ta fler internationella medaljer på mästerskap i Europa och övriga världen.
Att arbeta med eller bli uttagen till svenska taekwondo landslaget ska vara speciellt, något att vara stolt över. Landslagsledningens respektive ansvarsområden redovisas nedan.

Organisation
Landslagsledningen, som skall vara ett team, arbetar i kommittéform och består av Styrelserepresentant, Förbundskapten (FK). Vid mästerskap kan även hemmatränare ges möjlighet att delta som Nations coacher (NK).

Strukturen i Landslagsledningen (LL) är följande:

– (FK) Förbundskapten Organisations och sportsligt ansvar för samtliga landslag herrar & damer.

Chago Rodriguez
070 785 48 28
Headcoach, Swedish Taekwondo Union.

– (LC) Landslagscoach. Kontaktperson och ledare vid landslagsarrangemang.

Finn Fredriksen

Kontakt: Landslagsledningen nås på adressen landslag.kyorugi(att)svenskataekwondounionen.se.

– (NC) Nationscoacher De hemmatränare som landslagsledningen knyter till verksamheten vid varje mästerskap.
För att bli uttagen som nationell coach till mästerskap måste man följa LL´s regler och direktiv och
tränar/coach kontrakt.

Landslagsledningens ambition är att hemmatränare ska ha möjligheten att coacha så länge det är möjligt. Målet är delaktighet  i största möjliga utsträckning. Enligt tävlingsreglemente tillåts hemmatränare coacha så länge arrangemanget tillåter flera antal coacher..Om antalet begränsas kommer de Nationella Regions ansvariga i första hand bli uttagna. Utöver dessa tar landslagsledningen efter behov in externa resurser  som t.ex fysioterapeut , mentalrådgivare, idrottsnutrition mm.

Landslagsledningens resurser
Landslagsledningen (LL) har till sitt förfogande de medel som disponeras enligt budget. Utöver budget kan vid dialog och behov knyta externa resurser som t.ex.- idrottspsykolog, läkare, spetstränare, kostrådgivare, massör, naprapat, m.fl.

Assistenter till de funktion som är huvudansvarig (FK) inom landslagsledningen utses i samarbete med NC på förslag av Landslagsledningen. Assisterande skall tillsammans med huvudansvarig utföra det uppdrag som åligger dem enligt detta direktiv. Landslagsledningen har även rätt att i samråd delegera uppdrag till en annan person, det är dock landslagsledningen som har ansvar för uppdraget.

Ekonomi
LL ansvarar för landslagets ekonomiska planering. LL skall följa landslagets ekonomiska planering. Det innebär att LL skall genomföra den verksamhetsplan som LL fått fastställd av styrelsen och disponera de medel som ställts till förfogande för att på bästa sätt uppnå uppsatta mål för verksamheten.
LL föreslår kandidater som LK kan söka elitidrottsstöd för hos RF. LK ansvarar för att söka och redovisa medel från RF:s elitidrottsstöd.

Verksamhet
FK ansvarar för att landslagsledningen och utövare strävar åt samma håll. Verksamheten skall följa en röd tråd för vilken FK har ett övergripande ansvar.
Landslagsledningen ansvarar för att upprätta landslagets verksamhetsplan för året.