Disciplinnämnden är den enda instans inom Förbundet som får handlägga ärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. Disciplinnämndens syfte är därför att handlägga bestraffningsärenden i enlighet med RF:s stadgar, STF:s stadgar samt andra riktlinjer och regelverk. Disciplinnämnden ska härvid arbeta självständigt och objektivt i likhet med en domstol.

En anmälan om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar kan göras till Svenska Taekwondoförbundets Disciplinnämnd i enlighet med 10 kap. 45 § STU:s, 11 kap. 2 § STF:s och 14 kap. 8 § RF:s stadgar. 

I de fall det särskilt föreskrivs därom eller av vad som annars framgår av 15 kap. RF:s stadgar utvidgas Disciplinnämndens prövningsrätt att även omfatta överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärende. Exempel på sådana beslut som kan överklagas är beslut om tävlingsregler, beslut om medlemskap hos STF eller dennes grenförbund samt övriga beslut fattade av STF:s styrelse, regionförbundens styrelse eller grenförbundens styrelse.

Kontakt Disciplinnämnden 
E-post: disciplin@taekwondo.se

——–

Följ länken för anmälan till Disciplinnämnden:
https://www.svensktaekwondo.se/forbundet/anmalan-till-disciplinnamnden/

Mer information om bestraffningar, överklaganden m.m. hittar du i 14 kap. och 15 kap. RF:s stadgar. 

Här hittar du även information om RF:s juridiska instanser: http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Juridiskainstanser