Syftet med tävlingsreglerna är att på ett korrekt och smidigt sätt kunna hantera tävlingar (internationellt och nationellt) på alla nivåer initierade av WT, WTE eller STU och försäkra sig om att samma standardisering av tävlingsregler tillämpas. Tävlingsreglerna ska tillämpas i alla tävlingar sanktionerade av WT, WTE och STU. Alla sanktionerade tävlingar i Sverige ska arrangeras efter samma standardiserade regler. Dispens får inte lämnas så att avvikelser sker från dessa fastställda regler.

Gällande tävlingsregler i Kyorugi

WT Competion Rules & Interpretation: September 1, 2023

Tidigare ändringar (svenska): WT Tävlingsregler och Tolkning (Juni 1, 2022)
Med följande uppdatering: Max 5 Gam-Jeom per rond samt 1-2 sekunder i klinch.

WT Medical Code: WT Medical Code (December 2019) FINAL (worldtaekwondo.org)

WT Anti-Doping Roles: WT_2021 Anti-Doping Rules_Final.pdf (worldtaekwondo.org

Kvalificering av tävlande, Invägning och Inspektionsprocessen: Se här

Endast Invägning: Invägningsförfarandet

Endast Inspektion: Daedo E-foot Controll

Undantagsredler: Miniorer, Kadetter, Master samt nybörjare Juniorer & Seniorer

Aktivitetsglasögon med tålig aktivitetsbåge och okrossbart glas 5-12 år: Alla ska se

Tandskydd/ tandställning: Tandskydd

IVR- Instant Video Replay: IVR