Syftet med tävlingsreglerna är att på ett korrekt och smidigt sätt kunna hantera tävlingar (internationellt och nationellt) på alla nivåer initierade av WT, WTE eller STU och försäkra sig om att samma standardisering av tävlingsregler tillämpas. Tävlingsreglerna ska tillämpas i alla tävlingar sanktionerade av WT, WTE och STU. Alla sanktionerade tävlingar i Sverige ska arrangeras efter samma standardiserade regler. Dispens får inte lämnas så att avvikelser sker från dessa fastställda regler.

Gällande tävlingsregler i Kyorugi

WT:s tävlingsregler

WT-Competition-Rules-Interpretation-January-27-2023Ladda ner

Proposal-for-Amendment-to-WT-Competition-Rules-Interpretation-January-27-2023Ladda ner

Tidigare ändringar (engelska)

WT Competition Rules Interpretation (June 1, 2022)

Tidigare ändringar (svenska)

WT Tävlingsregler och Tolkning (Juni 1, 2022)
Med följande uppdatering: Max 5 Gam-Jeom per rond samt 1-2 sekunder i klinch.

Undantagsregler: Undantagsregler_miniorer_Kadetter_mm_2023

Invägning: Invägningsförfarandet

Inspektion: Daedo E-foot Controll

Aktivitetsglasögon med tålig aktivitetsbåge och okrossbart glas 5-12 år: Alla ska se

WT Medical Code: WT Medical Code (December 2019) FINAL (worldtaekwondo.org)

WT Anti-Doping Roles: WT_2021 Anti-Doping Rules_Final.pdf (worldtaekwondo.org