Föreningsuppgifter

 

Föreningens ordförande

 

Föreningens kassör

 

Övriga upplysningar

 

Bifoga dokument

  • Följande dokument måste bifogas vid ansökan om medlemskap hos STU. Dokumenten ska vara i PDF-format. Om detta inte görs beviljas föreningen inte medlemskap hos STU.
 

Förbindelse

  • Undertecknas av behöriga firmatecknare
 

Skicka formulär