Tävlingsreglementet (TR) är en samling regler och krav som ställs på arrangör, funktionär och tävlande. TR är skapad för att erbjuda en hög och jämn standard på svenska tävlingar och för att de tävlande garanteras opartiskhet, korrekthet och tävlar under optimal säkerhet. TR är en komplettering och tillägg till gällande Tävlingsregler.

Gällande tävlingsreglemente hittas här: Tävlingsreglemente

Reglemente för klubbmästerskap och matchträning hittas här: TR Klubbmästerskap och matchträning