På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) Förbundsmöte 2021.

Senast uppdaterat: 16 juni 2021

Kap. 2 i STU:s stadgar reglerar Förbundsmötet. Läs gärna igenom bestämmelserna däri. Denna sida kommer fram till Förbundsmötet att löpande uppdateras. Samtliga möteshandlingar kommer att publiceras på denna sida senast 6 juni 2021.

Styrelsen har beslutat att hålla Förbundsmötet för STU digitalt söndagen den 20 juni 2021. Förhoppningen var att kunna ha ett hybrid Förbundsmöte i år men till följd av förseningen i vaccinationstakten, fortsatta restriktioner och den ökade smittspridningen har styrelsen för STU beslutat att STU:s Förbundsmöte ska helt hållas digitalt. 

Mer information hittas i kallelsen (se nedan). 

Information om Suffra och hur det digitala Förbundsmötet kommer att genomföras i praktiken kommer att delges alla medlemmar i god tid innan Förbundsmötet.

Kallelse (uppgift om inkomna motioner samt valbara kandidater till styrelsen finns nedan):
Kallelse STU Årsmöte 20 juni 2021

Digitalt ifyllbar Fullmakt (fyll i pdf:en digitalt, spara ifyllda filen och skicka till info@stuswe.se. Signatur måste inte göras för hand utan kan vara bild på signatur eller bara namn utskrivet digitalt).

Mötesordning och mötesregler: Mötesordning STU Förbundsmöte 20 juni 2021

Preliminär röstlängd: Preliminär röstlängd 2021 styrelsens förslag

Om er förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden och ni anser att ni har rösträtt, eller om ni i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er att kontakta kansliet via mejl till info@stuswe.se.

Verksamhetsberättelse 2020: Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsens arbetsplan 2021: Arbetsplan STU 2021

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse m.m. 2020: Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse 2020

Valbara kandidater till styrelsen: Valbara kandidater till Svenska Taekwondounionens styrelse

Budgetförslag 2021: Preliminär budget 2021

Motioner som har inkommit inom föreskriven tid: 

Dala Taekwondo Akademi

Dala Taekwondo Akademi motion namnbyte STU

Dala Taekwondo Akademi motion medlemsavgift

Motioner från Kaidi Taekwondo Klubb

Motion 1 – Prövning av FS förtroende

Motion 2 – Nya stadgar för STU (Motion 2 – Bilaga – Normalstadgar för Grenförbund)

Motion 3 – STUs verksamhetsplan 2021-2022 (Motion 3 – Bilaga – Riktlinjer för idrottslig respektive grenspecifik verksamhet)

Propositioner framlagda av Förbundsstyrelsen: Förbundsstyrelsen har inte lagt fram några propositioner.

Valberedningens nomineringar: Valberedningens nomineringar