LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Mer information om LOK-stödet samt tillvägagångssättet för att ansöka om LOK-stöd m.m. finns att hitta på Svensk idrotts hemsida: https://www.rf.se/bidrag-och-stod/lok-stod