Svenska Taekwondounionen följer lagar och regler för Antidoping

Det åligger alla ledare och utövare att känna till de nationella och internationella lagar och regler som gäller och att följa dessa. 

WT Antidoping regler hittas under följande länk:
http://www.worldtaekwondo.org/anti_doping-wt/documents.html

Antidoping Sverige – Sveriges nationella antidopingorganisation
https://www.antidoping.se/

Idrottsrörelsens antidopingarbete – Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/idrottsrorelsens-antidopingarbete

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen strategi för antidopingarbetet, både förebyggande och akut. Verktyget hjälper din klubb att ta fram en handlingsplan som förebygger doping – på bara några få timmar.

Utbildning: Vaccinera klubben mot doping

Ren vinnare
E-utbildningen Ren vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till stödpersonal.

Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Ren vinnare tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år.

Sju korta moduler lär dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3–4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta.

1. Dopingkontroller
2. Dopinglistan
3. Dopingförseelser
4. Hälsokonsekvenser
5. Kosttillskott
6. Medicinsk dispens
7. Vistelserapportering

Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. Programmet sparar dina framsteg. Efter varje modul får du ett mejl med en sammanfattning. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl.

Utbildning: Ren vinnare

Kontakt Antidoping-frågor

Kontaktperson för Antidoping-frågor i STU: Emelie Seiden (förnamn.efternamn@svenskataekwondounionen.se)