Valberedningen väljs på årsmötet och har som mål att förbereda val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Det är alltså valberedningens uppgift att på ett opartiskt och neutralt sätt föreslå vilka kandidater som är bäst lämpade för de olika posterna.

Valberedningen ska redovisa alla föreslagna kandidater senast två (2) månader innan årsmötet.

Valberedningens sammansättning
Valberedningens ordförande: Dick Skantz

Ledamot: Johanna Haugland
Ledamot: Lotta Svensson