Samtliga domare ombeds att registrera sig på https://tkdreferee.com samt anmäla sitt intresse till tävlingar genom hemsidan.

Domararvoden

Arvode för domare fastställs av Svenska Taekwondounionens styrelse efter rekommendation av Domarkommittén. De nuvarande arvodena är följande:

  • Invägningsdomare (Kyorugi): 100 kr per timme
  • Koordinator (Poomsae): 500 kr
  • C-klass: 550 kr
  • B-klass: 650 kr
  • A-klass: 750 kr
  • IR-klass: 750 kr
  • Huvuddomare: 1500 kr

Nämnda arvoden gäller per dag när tävlingen pågår mellan klockan 09.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 betalas ut övertid med 50 kronor per påbörjad halvtimme.

Detsamma gäller om tävlingen startas innan klockan 09.00 – då betalas övertidsersättning ut för den tiden som tävlingen startat tidigare.

Medlemsavgift år 2022

Samtliga medlemmar i den svenska domarkåren, Kyorugi och Poomsae ska betala 100 kr i medlemsavgift för år 2022.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135-5493 SENAST den 31 januari. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi 2022” alt. ”Domarmedlemsavgift Poomsae 2022”.

Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr. Kvittot på betalning skickas sedan till domare@svenskataekwondounionen.se för registrering.