För att ha status som kvalificerad domare ska följande två nationella krav vara uppfyllda:

– att årsmedlemsavgiften på 100 kr/år är betalda för senaste tre åren. Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr/år. Är man ny domare betalar man först för året/åren efter.
– att ha deltagit på domarutbildning under de senaste två åren samt efter uppdatering av tävlingsreglerna.

Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi/ Poomsae 2024” alt ”Domarmedlemsavgifter Kyorugi/ Poomsae 2023–2024” eller ”Domarmedlemsavgifter Kyorugi/ Poomsae 2022–2024”.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135–5493 SENAST den 31 januari 2024. Kvittot på betalning skickas sedan till domare@svenskataekwondounionen.se för registrering. Efter sista betalningsdatumet kommer sidan www.tkdreferee.com att bli uppdaterad med kvalificerade domare.