INFORMATION OM ATT ANSÖKA SANKTION FÖR ETT TÄVLINGSARRANGEMANG

För att kunna arrangera en tävling ska föreningen ansöka om sanktion (tillåtelse) hos STU.

Sanktion är ett avtal mellan arrangör och Svenska Taekwondounionen där arrangör förbinder sig att följa det regelverk som styr tävlingar inom ramen för förbundets verksamhet.

Alla nationella och internationella Taekwondotävlingar i Sverige skall sanktioneras av Svenska Taekwondounionen. Sanktion för varje tävling ska sökas till STU senast fyra månader före tilltänkt tävlingsdatum.

Alla tävlingar (både nationella och internationella) som sanktioneras av STU får ha max 70 tävlande per matta och dag.

1 matta – 70 deltagare, 2 mattor –  140 deltagare, 3 mattor – 210 deltagare o.s.v.

Inga andra tävlingar får arrangeras på samma dag som SM eller Svenska Cuper eller nästkommande dag. Undantag från detta gäller om STU beviljar att en nybörjartävling skall hållas dagen därpå.

Görs en sanktionsansökan inte korrekt och riktigt, riskeras ett avslag eller återkallande av sanktion. STU får även begära att sanktionsansökan ska kompletteras. Sanktionsansökan av arrangerande förening skickas till Svenska Taekwondounionens styrelse för beslut. 

Vid sanktionsansökan ska en avgift erläggas för att STU ska behandla ansökan. Kostnaden för en sådan sanktionsansökan är 2000 kr. 

I samband med att arrangören ansöker om tävling ska kvitto på inbetalning av avgiften bifogas till sin ansökan för att den ska behandlas. Avgiften som erläggs i samband med sanktionsansökan återbetalas ej – även om tävlingen inte kommer att genomföras.

Följande grundkrav ställs upp för att en sanktionsansökan ska behandlas:

  • att föreningen är medlem i STU och fullgjort sina förpliktelser gentemot STU enligt STU:s stadgar, och
  • att föreningen söker sanktion genom att skicka in en ifylld, komplett sanktionsansökan, undertecknad av föreningens ordförande till STU.

För att sanktionsansökan ska beviljas krävs vidare att de nödvändiga förutsättningarna för arrangemangets fullbordan är uppfyllda i enlighet med STU:s tävlingsreglemente bl.a. med avseende på checklistan, vilket bl.a. innebär följande:

  • Bokning av en lämplig och rymlig hall med läktare samt att det finns uppvärmningsyta/ uppvärmningshall i samma hall alt. i direkt anslutning till tävlingshallen. För att säkerställa åskådarnas komfort och säkerhet bör antalet läktare vara anpassat efter tävlingens storlek. För större evenemang såsom Svenska Cuper och SM krävs det en betydligt större mängd läktarplatser med sittplatser för att tillgodose behoven hos en större publik.
  • Det ska vara lätt att ordna transport till tävlingen/den stad tävlingen arrangeras i. t.ex. ska det vara lätt att köra, flyga, åka buss eller tåg.
  • Det ska även finnas övernattningsmöjligheter.
  • Arrangören bör kunna erbjuda lättare mat och annat att äta/dricka under tävlingsdagen.
  • Arrangören ska säkerställa att det finns tillräckligt med domare, läkare, funktionärer, systemansvariga, utrustning och material för att genomföra tävlingen.

Sanktion söks på avsedd blankett som finns att hämta här för Taekwondo: Blankett för ansökan om tävlingssanktion-Taekwondo

Och här för Hapkido: Blankett ansökan om tävlingssanktion Hapkido