Uttagning till VM 2024

Information om uttagning till VM kommer att publiceras här senast 1 juni 2024.