Det uppställs vissa krav för att bilda en ideell (idrotts)förening samt bli medlem i ett specialidrottsförbund och STU. Hur ni går tillväga för att bilda en sådan förening finns att läsa om på Skatteverkets och Svensk idrotts respektive hemsidor.

Länk till Skatteverkets hemsida: 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1741.html

Länk till Svensk idrotts hemsida:
http://www.svenskidrott.se/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

Stadgemall för idrottsföreningar hittas här: http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Stadgarochregler

Efter att en förening bildats kan föreningen ansöka om medlemskap hos STU i enlighet med 6 kap. i STU:s stadgar. Samtliga krav som uppställs i stadgarna måste uppfyllas. En förening upptas som medlem hos STU efter att beslut om inval fattats av styrelsen för STU.

För att ansöka om medlemskap hos STU, vänligen följ denna länk: http://svenskataekwondounionen.se/foreningar/medlemskap/bli-medlem/

För att ansöka medlemskap hos STF och regionförbunden, vänligen följ denna länk: http://www.swetaekwondo.se/foreningshjalpen/startaentaekwondoforening/