Förfarande vid ansökan av Dancertifikat

Ansökningar för Kukkiwon Dancertifikat skall göras via mail efter genomförd och lyckad gradering till: dancert@svenskataekwondounionen.se.

Följ noga följande anvisningarna för att ansöka om Dancertifikat:

  1. Från och med 1 juli 2022 använder Kukkiwon en ny plattform, T-Con. Alla examinerade registrerar sig själva och ansvarar för att rätt uppgifter och foto finns registrerade. Detta görs på www.tkdcon.net. Obs! Foton och passkopia ska inte skickas till STU.
  2. Fyll i ansökningsblanketten från Kukkiwon (den hittas här: Ansökningsblankett ). Notera att examinatorns namn, certifikatsnummer och underskrift måste framgå i blanketten. Endast en examinator som innehar 4 Dan och uppåt kan gradera andra till 1-3 Dan. 
  3. För ansökan om 1 Poom/Dan ska den examinerades ID fyllas i rutan ID or Dan Cert no. ID fås från T-con systemet, se punkt 1 ovan. Användaren väljer själv ID i Tcon när kontot skapas. 
  4. Betala in korrekt summa till STU:s bankgiro 5135-5493. Vid inbetalning ange att betalningen avser Dangradering, vilken grad det gäller, för vem betalningen görs och vilken förening ni tillhör. T.ex.: Dangradering, 2 dan, Anna Andersson, Idrottsföreningen.
  5. Mejla ansökningsblankett och kvitto för inbetalning till dancert@svenskataekwondounionen.se.

Vänligen kontrollera att alla uppgifter finns angivna i blanketten och att ni har betalat. Certifikaten kommer att levereras till den adress angiven i ansökningsblanketten, kontrollera att den är fullständig. 

Priser för certifikaten:

Kukkiwon certifikatSvenskt certifikatTotalt
1 Dan500 kr1 500 kr
2 Dan500 kr1 750 kr
3 Dan500 kr2 000 kr

Korrigering eller beställning av kopia

För korrigering fyll i denna Korrigeringsblankett. Beställning av nykopia kostar 700 kr, skicka kvitto med korrigeringsblankett till dancert@svenskataekwondounionen.se.

———–

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU  behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta här: http://svenskataekwondounionen.se/stu/personuppgifter/). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU i enlighet med det som nyss framhållits.

Det ska särskilt uppmärksammas att uppgifter avseende ansökan om dancertifikat överförs och skickas till Korea.