Svenska Taekwondounionens kansli bemannas för närvarande ideellt av styrelsen. Kansliet handhar den löpande ekonomiska och administrativa förvaltningen samt erbjuder medlemsservice m.m. Kansliet arbetar även efter särskilda uppdrag från styrelsen. 

För att komma i kontakt med kansliet, vänligen mejla till info(at)svenskataekwondounionen.se.