En viktig del i utvecklingen av Taekwondo är att kompetensen på våra utövare, ledare, tränare, coacher och domare ständigt höjs genom såväl idrottsspecifika som allmänna (icke idrottsspecifika) utbildningar. Därför har STU upprättat en utbildningsplan avseende främst våra idrottsspecifika utbildningar. 

Utbildningsplanen hittas här: Utbildningsplan STU 2018-04-01

Beträffande allmänna utbildningar såsom HLR/första hjälpen, Plattformen och grundtränarutbildningar hänvisas ni vidare till bl.a. SISU Idrottsutbildarna, Röda Korset och era respektive Taekwondo-regionförbund. 

SISU Idrottsutbildarna: http://www.sisuidrottsutbildarna.se