Arrangörsreglementet är ett verktyg som hjälper arrangörerna/föreningarna i Svenska Taekwondounionen att genomföra professionella tävlingsarrangemang. Målet är att säkerställa standarden i arrangemangen kring tävlingsverksamheten i Sverige och därigenom bidra till en ökad kvalitet. Ett innehållsrikt och välutarbetat arrangörsreglemente uppmuntrar även föreningarna till att arrangera tävlingar eftersom det ger en bra stabilitet till arrangemanget och fungerar som ett stöd.

Det gällande arrangörsreglementet hittas här: Arrangörsreglemente STU

Till sin hjälp kan arrangören även använda en framtagen checklista för att säkerställa att arrangemanget blir så bra som möjligt utan att något missas på vägen: Checklista arrangör