På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) Extra årsstämma oktober 2021.

Agenda

1. Val av revisor
Med anledning av revisorns höga arvoden föreslås att extra förbundsmötet uppdrar till styrelsen att leta efter en ny revisor.

2. Stagdeändring

Rättelse då det hänvisas till fel paragraf, ska vara §33 och inte §37, samt omformulering för att tydliggöra vad som gäller.

Kap 2. § 13 Rösträtt

Nuvarande lydelse:
För rösträtt skall förening ha uppfyllt sina åligganden mot STF samt enligt § 37 som bl.a. föreskriver att årsavgift skall vara inbetalt senast 31 december under mötes året samt förenings/årsrapport ska ha redovisats via IdrottOnline mellan tiden 1 oktober – 31 december – året innan mötes året.

Styrelsen föreslår att ändra till lydelsen:
För rösträtt ska förening ha uppfyllt sina åtaganden mot STU samt enligt §33 som bl.a. föreskriver att årsavgift skall vara inbetalt senast 31 december under mötes året samt förenings/årsrapport ska ha redovisats via IdrottOnline mellan tiden 1 oktober – 31 december – året innan mötes året.

3. Ansöka om att bli upptagna som Specialidrottsförbund (SF) i RF
Med anledning av situationen i STF föreslår styrelsen att Extra Förbundsmötet bekräftar till styrelsen att STU går vidare med ansökan om att bli upptagna som SF i RF.
Om ansökan inte går igenom, förslås att begära utträde ur STF och uppdra till styrelsen att hitta annat lämpligt SF i RF där STU kan verka som ett autonomt och självständigt förbund.

Dagordning Extra Förbundsmöte 3 oktober 2021