Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt ca 500 miljoner kronor till idrotten.

Ärenden och ansökningar som rör Idrottslyftet handläggs av Svenska Taekwondoförbundet. Dock är medlemmar anslutna till STU berättigade att ansöka medel ur Idrottslyftet efter en ansökan därom.

Vänligen följ länken till STF:s hemsida för mer information om Idrottslyftet: http://www.swetaekwondo.se/Nyheter/Idrottslyftet2018/