Fr.o.m. år 2018 kommer Svenska Taekwondounionen att instifta en ”ny” SM-kategori rörande de Olympiska viktklasserna, dvs. fyra (4) herr och fyra (4) dam, totalt åtta (8) för seniorer samt fem (5) herr och fem (5) dam, totalt tio (10) för juniorer.

Detta SM kommer att genomföras årligen under SM-veckan.

Utöver detta så kommer Svenska Cuperna och SM att genomföras i de ordinarie viktklasserna i vanlig ordning och då rotera mellan de olika regionerna enligt fastlagd plan.

Under år 2018 kommer SM i Olympiska viktklasser att genomföras på försök under SM- veckan i Skellefteå den 23–24 mars 2018.

Efter tävlingen kommer en utvärdering att företas för att se hur detta uppfattats av de aktiva, klubbledarna, den lokala arrangörsföreningen samt media och andra externa partners.

Läs mer om detta i denna skrivelse: SM-veckan 2018