RIN upphäver ännu ett beslut fattat av STF

Den 27 november 2020 beslutade Svenska Taekwondoförbundet (STF) att slutattestera STU:s verksamhet. Beslutet överklagades och Riksidrottsnämnden (RIN) har nu meddelat beslut i ärendet. RIN undanröjer STF:s beslut i den delen det rör slutattestering av STU:s verksamhet och bifaller överklagandet i den delen. I korthet konstaterar RIN att STF:s beslut saknar Läs mer…

Info om kvalificerad nationell domarstatus

För att ha status som kvalificerad domare ska följande två nationella krav vara uppfyllda: – att årsmedlemsavgiften på 100 kr/år är betalda för senaste tre åren. Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr/år. Är man ny domare Läs mer…