Felaktiga och ej aktuella e-postadresser

Fredagen den 10 april skickade  STU styrelse ett mejl med rubriken ”Information från STU”  till samtliga medlemsföreningar. Mejlet gick tyvärr inte fram till ett flertal medlemsföreningar pga felaktiga och ej aktuell e-postadresser. Har er förening inte erhållit infomejlet skicka vänligen den rätta e-postadressen med namnet på föreningen så att vi Läs mer…

Kansliet fortsatt obemannat

Styrelsen hade hoppats kunna bemanna kansliet 2020 men i och med det indragna organisationsstödet kommer detta dröja ytterligare. Medel till detta ändamål har äskats. Styrelsen fokuserar just nu det ideella arbetet på de prioriterade uppgifterna; hantera DAN-certifikat, GAL-frågor, revision, krisbudget, arbete i krisledningen tillsammans med SIF och STF, verksamhets- och Läs mer…

STU årsmöte

Styrelsen beslutade 25 mars att följa RF-rekommendation att flytta fram årsmötet vilket också publicerades på www.stuswe.se. Nytt datum för årsmötet har nu satts till 19 september 2020 och vi hoppas kunna hålla ett fysiskt möte för att träffa er, umgås och gemensamt diskutera viktiga frågor och verksamhetsplan.

Information om kommande tävlingar

Alla tävlingar under våren är tills vidare inställda enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det finns därmed inga sanktionerade tävlingar under våren. Ingen ansökan om att få arrangera Svenska cupen 1 och 2 har inkommit före sista ansökningsdatumet den 15 mars. Sista datum för ansökan har därmed förlängts till 10 maj. Svenska Läs mer…