Coach- och domarutbildningar

Från och med 1 juni gäller det nya tävlingsregler i Kyorugi, vilka tillämpades i Sverige och i samband med Nordiska mästerskapen i Borlänge den 4 juni. Med erfarenhet från den tävlingen och för att ge goda förutsättningar till våra coacher och domare inför höstens tävlingar genomför domarkommittén en nationell Kyorugi Läs mer…

STU Coachutbildning Online 10 oktober

För att ge fortsatt goda förutsättningar till våra coacher och även domare inför höstens tävlingar, arrangerar domarkommittén den tredje nationella Kyorugi coachutbildningen online söndagen den 10 oktober kl. 10:00 – 17:00 (lunch kl. 13:00-14:00). Mer information om coachutbildningen och om hur anmälan och registreringen går det till, framgår av inbjudan till Läs mer…

Domarkommitténs verksamhet utökas att även omfatta Poomsaedomarna

Styrelsen för STU har beslutat att utvidga Domarkommitténs uppdrag att även omfatta Poomsaeverksamheten och Poomsaedomarna. Detta beslut syftar till att effektivisera, utveckla och harmonisera domarorganisationen och den svenska domarkåren genom att samla såväl Kyorugidomarna som Poomsaedomarna under en paraply med gemensamma aktiviteter m.m. På så sätt kommer regelverken för domarna Läs mer…

Info om kvalificerad nationell domarstatus

För att ha status som kvalificerad domare ska följande två nationella krav vara uppfyllda: – att årsmedlemsavgiften på 100 kr/år är betalda för senaste tre åren. Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr/år. Är man ny domare Läs mer…