Kallelse årsmöte 2020

STU:s årsmöte kommer att äga rum den 28 mars 2020 på Bosön (Lidingö) i Stockholm.  Kallelse hittas här: Kallelse STU Årsmöte 2020 Framdeles kommer all information och alla dokument rörande årsmötet att publiceras på följande sida: http://stuswe.se/stu/arsmote/