Riksidrottsnämnden upphäver STF:s beslut

Svenska Taekwondounionen (STU) erhöll idag Riksidrottsnämndens (RIN) beslut i ärendet mot Svenska Taekwondoförbundets (STF) avseende dess beslut att reducera, ompröva och återkräva STU:s verksamhetsstöd för 2020. STU har tidigare informerat medlemsföreningarna om att STF.s beslut har överklagats till RIN: http://stuswe.se/2020/10/19/stu-overklagar-stfs-beslut-avseende-att-reducera-stus-verksamhetsstod/ Av olika skäl återkallade STU sedermera sitt överklagande. Däremot hade 24 Läs mer…

Handlingarna inför Förbundsmötet publicerade

Bäste medlemsförening, Nu har samtliga möteshandlingar inför Förbundsmötet den 6 december 2020 publicerats på STU:s hemsida. Följ denna länk för att ta del av handlingarna: http://stuswe.se/stu/forbundsmote/ Läs gärna igenom handlingarna i förväg då vi endast kort kommer att föredra dem under Förbundsmötet. Givetvis är alla ombud välkomna att ställa frågor med Läs mer…

Kallelse till medlemsmöte söndag 29 nov kl. 13

Styrelsen för Svenska Taekwondounionen kallar härmed till ett medlemsmöte för samtliga medlemsföreningar anslutna till STU söndagen den 29 november kl. 13:00–15:00.     Syftet med mötet är dels att följa upp det förra medlemsmötet som ägde rum den 13 september angående STF:s beslut att reducera och återkräva STU:s stöd, dels att Läs mer…

Det FYSISKA årsmötet ställs in

Med hänsyn till den senaste tidens ökade smittspridning och skärpta restriktioner har styrelsen för STU beslutat att ställa in det fysiska Förbundsmötet. I stället välkomnas samtliga medlemsföreningar och ombud att delta på Förbundsmötet digitalt. Mer information om det digitala Förbundsmötet samt kallelse hittas här: http://stuswe.se/stu/forbundsmote/