Spridningen av COVID-19 har återigen tagit fart och vi vittnar nu en andra våg av viruset. Många personer kan fortfarande bli väldigt sjuka. Tyvärr fortsätter viruset att även ta människors liv. Det är därför av största vikt att vi alla tar vårt ansvar i samhället, visar hänsyn samt följer de allmänna råd och restriktioner som regeringen och myndigheterna bestämmer.

Under den senaste tiden har majoriteten av regionerna i Sverige infört lokala restriktioner och begränsningar. Till följd av dessa restriktioner ska de som är födda 2005 eller tidigare avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idag, den 16 november, har regeringen dessutom meddelat att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än åtta (8) deltagare kommer att förbjudas. Gränsen beträffande det högsta antalet tillåtna deltagare begränsas alltså nu till åtta personer från tidigare 50 personer. Samtidigt uppmanade regeringen att man bör avstå från att exempelvis gå till gymmet, besöka biblioteket och ha privata fester och middagar.

Läget är allvarligt och vi som ett idrottsligt Förbund samt våra medlemsföreningar måste också ta sitt ansvar. På grund av detta kommer STU, tills annat meddelas, inte bevilja sanktion för eller tillåta att fysiska aktiviteter som träningsläger, tävlingar, utbildningar, landslagsaktiviteter m.m. bedrivs inom STU:s regi eller anordnas av organ, kommitté eller liknande som tillhör eller lyder under STU. Som en följd har STU:s styrelse beslutat att det kommande Förbundsmötet ska genomföras helt digitalt samt att landslaget inte får delta på tävlingar utomlands.

STU uppmanar starkt samtliga medlemsföreningar att följa de allmänna och lokala råd som utfärdas av myndigheterna och i största möjliga mån ställa in träningar för alla som är födda 2005 eller tidigare. Vidare bör årsmöten, medlemsmöten och dylika möten samt andra aktiviteter genomföras digitalt och inte fysiskt.

STU följer utvecklingen och kommer att informera medlemmarna om eventuella ändringar.

Mer information hittas här: