Malmö Open 2020

För artonde gången hälsar vi er varmt välkomna till Malmö Open 2020! Plats: Baltiska Hallen, Malmö Datum: 25 april 2020 Anmälan: senast 12 april på www.tpss.eu Inbjudan på svenska: Malmö Open April 2020 Inbjudan på engelska: Malmö Open English 2020

Inbjudan till coach- och domarutbildningar

Domarkommittén anordnar coach- och domarutbildningar i Helsingborg helgen 15–16 februari och i Habo (Jönköping) helgen 29/2–1/3. Ytterligare information och tillvägagångssätt för anmälan hittas i inbjudan nedan: WT Nationell Kyorugi Coach- och domarutbildning Helsingborg 15-16 februari 2020 WT Nationell Kyorugi Coach- och domarutbildning Habo-Jönköping 29 februari-1 mars 2020 Vänligen observera att Läs mer…

Motionsstopp och valbarhet

Styrelsen för STU har beslutat att förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet (motioner) enligt 2 kap. 17 § STU:s stadgar ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2020. Följande föreskrivs i bestämmelsen:  ”§ 17 Förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid Läs mer…