För att ha status som kvalificerad domare ska följande två nationella krav vara uppfyllda:

– att årsmedlemsavgiften på 100 kr/år är betalda för senaste tre åren. Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr/år. Är man ny domare betalar man för året/åren efter.
– att ha deltagit på domarutbildning under de senaste tre åren samt efter uppdatering av tävlingsreglerna.

Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi/Poomsae 2020” alt ”Domarmedlemsavgifter Kyorugi/Poomsae 2019–2020” eller ”Domarmedlemsavgifter Kyorugi/Poomsae 2018–2020”.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135–5493 SENAST den 31 januari 2020. Kvittot på betalning skickas sedan till info@stuswe.se för registrering. Efter sista betalningsdatumet kommer sidan www.tkdreferee.com bli uppdaterad med aktuella domare.