Årsmötet den 19 september måste skjutas fram

Styrelsen hade planerat för och hoppats på att hålla årsmötet digitalt den 19 september. Dessvärre måste årsmötet den 19 september emellertid skjutas fram ytterligare. Nytt datum för årsmötet är preliminärt den 21 november. Ambitionen är att årsmötet den 21 november ska kunna hållas fysiskt. Det är huvudsakligen på grund av Läs mer…

Information om höstens elitserie

Styrelsen har med anledning av den pågående coronapandemin och till följd av Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer beslutat att ställa in höstens elitserie (Svenska cuper och SM). Det är naturligtvis mycket tråkigt att behöva ställa in elitserien, men vi är dessvärre tvungna till det med hänsyn till människor hälsa. Dessutom har ingen Läs mer…