Styrelsen hade planerat för och hoppats på att hålla årsmötet digitalt den 19 september. Dessvärre måste årsmötet den 19 september emellertid skjutas fram ytterligare. Nytt datum för årsmötet är preliminärt den 21 november. Ambitionen är att årsmötet den 21 november ska kunna hållas fysiskt.

Det är huvudsakligen på grund av två anledningar som styrelsen har beslutat att skjuta fram årsmötet den 19 september. Det första skälet handlar om att den extra revision som årsmötet 2019 uppdrog till styrelsen att göra har inte kunnat slutföras trots att styrelsen för ett halvår sedan anlitat en revisor som rekommenderats av RF. Styrelsen har regelbundet kontaktat revisorn och bett denne att slutföra revisionen så att årsmötet kan hållas, men revisorn har fullständigt negligerat STU. Eftersom STU:s bokföringspärmar är hos revisorn och dessa, trots uppmaningar, inte har lämnats tillbaka till STU har ingen annan revisor kunnat anlitas för uppdraget. Styrelsen fortsätter nu att kontakta revisorn och vidtar åtgärder för att få tillbaka bokföringen i syfte att överlåta till en annan oberoende revisor att slutföra extra revisionen.

Det andra skälet är att STU har blivit kontaktad av ett betydande antal medlemsföreningar vilka uttryckt önskemål om att årsmötet hålls fysiskt och inte digitalt. Med hänsyn till detta är det styrelsens förhoppning att kunna genomföra ett fysiskt årsmöte den 21 november. Mer information om årsmötet den 21 november och kallelse kommer att publiceras inom föreskrivna tidsfrister. 

Det är naturligtvis tråkigt att behöva skjuta fram årsmötet, men styrelsen har tyvärr blivit tvungna till det främst på grund av att extra revisionen inte är färdig.

Tveka inte att höra av er till info@stuse.se om ni har några frågor eller funderingar!