Bäste medlemsförening,

Nu har samtliga möteshandlingar inför Förbundsmötet den 6 december 2020 publicerats på STU:s hemsida. Följ denna länk för att ta del av handlingarna: http://stuswe.se/stu/forbundsmote/

Läs gärna igenom handlingarna i förväg då vi endast kort kommer att föredra dem under Förbundsmötet. Givetvis är alla ombud välkomna att ställa frågor med avseende på handlingarna och deras innehåll.

Glöm inte att fylla i fullmakten och de ytterligare uppgifter som krävs för att ni ska få kunna rösta på Förbundsmötet.

Vi vill även passa på att påminna om STU:s medlemsmöte nästa söndag (den 29 november) kl. 13:00 där det också kommer att ges möjlighet för att ställa frågor om årsmötet och möteshandlingarna. Mer information om detta möte hittas här: http://stuswe.se/2020/11/19/kallelse-till-medlemsmote-sondag-29-nov-kl-13/

Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar! Ni når oss på info@stuswe.se.

Väl mött den 29 november och 6 december!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för STU