Styrelsen för STU har beslutat att utvidga Domarkommitténs uppdrag att även omfatta Poomsaeverksamheten och Poomsaedomarna. Detta beslut syftar till att effektivisera, utveckla och harmonisera domarorganisationen och den svenska domarkåren genom att samla såväl Kyorugidomarna som Poomsaedomarna under en paraply med gemensamma aktiviteter m.m. På så sätt kommer regelverken för domarna att samordnas och en större samverkan kommer att ske mellan Kyorugidomarna och Poomsaedomarna. En framtida ambition är att fler domare ska vara behöriga att döma både Kyorugi- och Poomsaetävlingar.

Våra domare har en central och mycket viktig roll i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi tar hand om våra domare och tillser att de har en god arbetsmiljö och får möjlighet till såväl utbildning som fortbildning.

Styrelsen har med anledning av beslutet utökat antalet övriga ledamöter i kommittén till fyra och därvid utsett Shahd Kiani och Abtin Khoshnood till ledamöter av Domarkommittén med huvudsakligt ansvarsområde Poomsae.

Följ denna länk för att läsa mer om Domarkommitténs uppdrag.

Vid frågor kontakta info@stuswe.se eller domare@stuswe.se alt. coach@stuswe.se.

 

Kategorier: Domare