Fredagen den 10 april skickade  STU styrelse ett mejl med rubriken ”Information från STU”  till samtliga medlemsföreningar. Mejlet gick tyvärr inte fram till ett flertal medlemsföreningar pga felaktiga och ej aktuell e-postadresser. Har er förening inte erhållit infomejlet skicka vänligen den rätta e-postadressen med namnet på föreningen så att vi kan uppdatera föreningsregistret med aktuell e-postadress.