Styrelsen hade hoppats kunna bemanna kansliet 2020 men i och med det indragna organisationsstödet kommer detta dröja ytterligare. Medel till detta ändamål har äskats.

Styrelsen fokuserar just nu det ideella arbetet på de prioriterade uppgifterna; hantera DAN-certifikat,
GAL-frågor, revision, krisbudget, arbete i krisledningen tillsammans med SIF och STF, verksamhets- och handlingsplan 2020, förnyade redovisningformer för de nya stödformerna samt fortsatt förändringshantering.

Har vi råkat missa att svara på något mail till info@stuswe.se, påminn oss gärna.

Kategorier: Information