Den 27 november 2020 beslutade Svenska Taekwondoförbundet (STF) att slutattestera STU:s verksamhet. Beslutet överklagades och Riksidrottsnämnden (RIN) har nu meddelat beslut i ärendet. RIN undanröjer STF:s beslut i den delen det rör slutattestering av STU:s verksamhet och bifaller överklagandet i den delen. I korthet konstaterar RIN att STF:s beslut saknar stöd i gällande stadgar. STF har därför inte rätt att slutattestera STU:s fakturor och utbetalningar. 

Läs RIN:s beslut här: RINs beslut angående slutattestering