I kap. 2 § 13 STU:s stadgar föreskrivs bl.a. följande angående rösträtt. 

Rösträtt vid Förbundsårsmöte, utövas av till Förbundet anslutna föreningar.

För rösträtt skall förening ha uppfyllt sina åligganden mot STF samt enligt § 37 som bl.a. föreskriver att årsavgift skall vara inbetalt senast 31 december under mötes året samt förenings/årsrapport ska ha redovisats via IdrottOnline mellan tiden 1 oktober – 31 december – året innan mötesåret. För nyinvalda föreningar gäller att de ska ha betalt föreskrivna avgifter senast den 31 december året före mötesåret (ingen rösträtt ges till nya föreningar under det första verksamhetsåret).

Varje röstberättigad förening äger en (1) röst.

Den preliminära röstlängden hittas här: Preliminär röstlängd 2018 STU

Om en förening saknas eller i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er vänligen att kontakta kansliet via mejl på info@stuswe.se.

Besök gärna även årsmötets egna sida för mer information om årsmötet. Alla handlingar och all information publiceras kontinuerligt på den sidan.