Svenska Taekwondounionen har fått en egen ”subdomän”, alltså en egen sida för GMS (det system som bl.a. handhar alla GAL-licenser). Hädanefter är det denna sida som kommer att användas av samtliga medlemmar i Sverige. Denna sida kommer även att användas för olika evenemang. T.ex. ligger redan nu Svenska cupen 1 Poomsae uppe för anmälan. Mer information kommer när sidan är helt klar, men GMS-teamet i WT jobbar för att utveckla en gemensam plattform för Taekwondo i världen med olika fördelar och funktioner för såväl förbund som föreningar. 

Ni loggar in på den nya sidan genom följande länk: https://stuswe.simplycompete.com/