I detta dokument hittas tilldelade invägningstider för samtliga föreningar som ska ställa upp på Svenska cupen 2 i Borlängde den 13 oktober. 

Vänligen respektera tiderna så att invägningen kan ske snabbt och smidigt. 

Dokumenten hittas här: Invägningstider