Mellan 17-20.6 har LTA – Landskrona Taekwondo Akademin på uppdrag av KFUM Syd genomfört projektet Baltic leadership, med syftet att skapa starka och trygga ungdomsledare som kan bidra till organisationsutveckling i hemländerna. På årets läger har vi haft deltagare Sverige, Danmark, Finland, Lettland och Tyskland. I övrigt har vi deltagare med anknytning till Tjeckien, Ungern, Albanien, Grekland, Palestina, Libyen, Irak, Iran, Syrien och Senegal. Vi har denna gången alltså ett brett internationellt spektra.

Veckans innehåll har innefattat praktiska samt teoretiska aktiviteter i form av ett sommarläger där de deltagande ungdomarna har fått reflektera över vilka kompetenser och färdigheter de tycker är viktiga hos en ledare. De har även haft ledar erfarenhetsutbyte i form av gruppdiskussion.

De ledare på plats som även har organiserat veckans samlingar består av både män och kvinnor med arbetslivserfarenhet både från skolor och föreningsliv från gräsrot till olympisk nivå. Ett par av ledarna på plats har deltagit vid b.la Olympiska Spelen i ledarroller.

Utöver erfarenhetsutbytet och nätverkandet har ungdomarna hittat nya infallsvinklar kring organisation och ledarskap, inspirerats av nya idéer och tankar rörande föreningslivet

Mångfalden bland deltagarna har bidragit till ett öppet diskussionsforum kring olika länders integration, organisation och ledarskap, och automatiskt givit en ökad förståelse för varandras kulturella bakgrunder.

Sverige har bidragit med deltagare och ledare från Svenska Taekwondo Unionens elitsatsning, Team Swedish Challengers, med 16 st deltagare allt ifrån Skellefteå i norr till Skurup i söder.