Publicerad: 25 mars 2020

Folkhälsomyndigheten har gått ut med beskedet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet och vissa anpassningar för att minska smittspridning. Träning utomhus föredras. STU kan varken rekommendera att träningarna fortlöper som vanligt eller att de ställs in. I stället är det varje enskild förening som utifrån omständigheterna för handen får besluta huruvida träningarna bör ställas in, minskas, anpassas eller fortlöpa som vanligt. 

STU rekommenderar att varje enskild förening tar del av den information som finns på bl.a. Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets hemsida och utifrån denna information gör en bedömning. Följ länkarna nedan.

STU följer utvecklingen noggrant och kan komma att vidta nödvändiga åtgärder beroende på hur situationen utvecklas. I dagsläget har samtliga arrangemang ställts in under april månad. Det är fortfarande osäkert huruvida arrangemangen under maj månad också behöver att ställas in, men var beredda på att detta kan ske. Gällande årsmötet kommer STU att gå ut med information så snart detta kan ske. Det finns en risk att STU behöver frångå sina stadgar i denna del och skjuta fram datumet för årsmötet till efter april månad, precis som RF har rekommenderat. RF skriver i anslutning till detta följande (https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/):

”Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan valt det senare alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.”

Avslutningsvis vill STU uppmana er alla att iaktta största försiktighet och stanna hemma om ni känner er sjuka eller uppvisar symptom. Ta hand om varandra! 

Tveka inte att höra av er till oss på info@stuswe.se vid frågor