Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat om att utfärdat en rekommendation med innebörden att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott (dvs. där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå). FHM:s beslut grundas på det rådande allvarliga smittläget. Läs mer om detta genom att klicka på följande länk: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/stoppforenstakamatcherellertavlingar/

Styrelsen i STU har beslutat att följa rekommendationen (se även info från 17 november 2020), vilket innebär att något landslag inte kommer att skickas till mästerskapet i Bulgarien. Då något landslag inte skickas, gäller inte förbundets försäkring och några medel blir därmed inte heller tillgängliga.

Vi har full förståelse för att vissa utövare kan bli ledsna och besvikna över vårt beslut, men, vi sätter alltid våra utövares hälsa i främsta rummet. Tänk på att vi med största sannolikhet kan komma att börja delta på tävlingar igen till sensommaren då alla bör vara vaccinerade.

Styrelsen har ställt frågan till WTE om det går bra för våra utövare att delta under WTE-flagg (vilket förutsätter egen finansiering och försäkring). Vi har tyvärr ännu inte fått någon återkoppling från WTE i den delen.

Kategorier: Information