STU ansöker om att få bli eget specialförbund!

Som många av er har noterat har STF gått ut med information (som du hittar här) om att de har tagit emot en ansökan från en nystartad organisation, World Taekwondo Sweden (som du hittar här), om att få bli upptagna som ett grenförbund till STF. Enligt STF ska denna nya organisation ansvara för WT-taekwondo i Sverige.

STU uppfattar agerandet som ett sätt för STF att blidka RF och för att på så sätt försöka få organisationsstödet utbetalt, ett stöd som går till att bekosta kanslist, GS, arvoden till styrelsen, kansliplats m.m.

För STU är det dock uppenbart att detta är en aktiv åtgärd som går ut på att försöka splittra svensk WT-taekwondo. Vidare är det uppenbart att agerandet dessutom strider mot artikel 1 i WT:s Code of Ethics (finns att läsa här).

Som ni känner till är STU den enda organisationen i Sverige som företräder WT-taekwondo och är också den enda organisationen som erkänts av WTE som dess företrädare i Sverige (vilket du hittar här). STU företräder vidare olympisk taekwondo. Vårt mål, och kravet från både WT och WTE, är att STU ska vara en autonom och självständig organisation.

För att tillvarata våra föreningars och WT-taekwondos intressen och önskemål på bästa sätt, har styrelsen därför beslutat att ansöka om att få bli upptagna som ett specialförbund i RF. Arbetet med ansökan kommer att påbörjas nästa vecka och kommer att ges in till RF senast torsdagen den 23 september 2021.

Stockholm den 10 september 2021

Styrelsen i STU

Kategorier: Information