Nedan följer vissa förtydliganden angående GAL/GOL som beställs via SimplyCompete (https://stuswe.simplycompete.com).

  1. I varje förening ska det finnas en administratör (admin) som hanterar och administrerar GAL/GOL för medlemmarna i den föreningen. Det innebär att administratören i föreningen ska se till att korrekta uppgifter har angivits för medlemmen, att samtliga nödvändiga dokument har laddats upp och att samtliga avgifter för licensen har betalats. När detta har skett kommer först STU och därefter WT att godkänna licenserna. Det är en förutsättning för att licenserna ska kunna godkännas att både STU och WT godkänner dem. Detta sker endast när samtliga relevanta dokument har laddats upp och godkänts samt när alla avgifter har betalats. STU godkänner licenser regelbundet, dvs. med endast några dagars mellanrum. Det är viktigt att ni ansöker om era licenser i god tid innan ni behöver dem.
  2. Admin i föreningen kan se vad som saknas för att licensen ska godkännas. Admin måste då söka på medlemmen i fråga och sedan, väl inne i profilen, trycka på knappen ”Member Dashboard” i den vänstra menyn (se bild).

3. Därefter syns det om licensen är godkänd och om inte vad som behöver göras (se bild). I exemplet nedan saknas betalaning av ”Membership Payment”. Kontrollera alltid här varför er licens inte kan godkännas (det står då ”Pending”) och åtgärda det så snart ni kan.

4. Som framgår av bilden ovan betalas tre avgifter (det är WT som har bestämt detta, inte STU): (i) Membership Payment, (ii) Membership Card Payment, och (iii) WT Licence Payment. Samtliga tre avgifter måste betalas för att licensen ska kunna godkännas.

5. För att betala Membership Payment måste admin logga in i sin profil. När admin loggar in får han/hon upp ett antal knappar. Tryck på ”World Taekwondo Memberships Registered” (se bild).

6. Kryssa sedan i rutan för de medlemmar ni vill betala.

7. Efter att ni har markerat de medlemmar för vilka ni vill betala, trycker ni på ”Add to Shopping Cart” längst upp till höger.

8. Tryck på ”Continue to Check Out”.

9. Tryck på ”Pay Online”.

10. Ibland funkar det inte att betala med betalkort. Använd då PayPal och slutför betalningen.