RS beslut innebär att verksamheten behåller rätten till statliga stöd!

STU-medlemmar och utövare,

RS har fattat beslut i frågan om fortsatt utbetalning av stöd till STF, pressmeddelandet publicerat 2 december kan läsas här.

STU välkomnar beslutet som RS har fattat och håller med om slutsatserna och bedömningarna.

”[…] Föreningarna bibehåller sitt stöd” (Björn Eriksson, pressmeddelande 2 dec)

Beslutet innebär att vår verksamhet och våra föreningar från och med nästa år kommer att få en korrekt hantering av sina bidragsansökningar och att medlen äntligen kommer att hamna rätt – hos er i verksamheten!

RS beslutade i mars 2020 att stoppa Organisationsstödet till STF. Detta är ett annat bidrag än Verksamhetsstödet som går till medlemmarna. Beslutet från 2020 är en tydlig signal från RS att missnöjet gäller organisationen i STF och inte vår verksamhet. RS har nu beslutat att stoppa även allt övrigt stöd – Verksamhetsstöd, Återstartstöd, Projektstöd – till STF. Istället ska dessa stöd gå direkt till verksamheten – dvs. oavkortat till er medlemmar. RF:s beslut innebär att verksamheterna, dvs. föreningarna, bibehåller rätten till statligt stöd, i motsats till STF:s gravt felaktiga information om att verksamheterna skulle drabbas negativt.

Det handlar alltså inte om att montera ner eller dra i någon handbroms, utan om att bygga upp och stärka verksamheten. RS beslutet kommer att göra det möjligt att sätta essentiella demokratiska processer på plats med professionell hjälp från RF. Ni som medlemmar kommer att få mer ekonomiskt stöd, inte mindre.

Demokratin är idrottsrörelsens ryggrad 

Den revisionsrapport som PwC tog fram under 2020/2021 visar med all önskvärd tydlighet hur medlen som STF fått fördelats och använts. Denna rapport vägrar STF fortfarande lämna ut.

STU väljer nu att offentliggöra mail till STF från 31 mars 2021 som innehåller en direkt uppmaning att publicera granskningsrapporten, kan läsas här. Efter påtryckningar från STF, gick STU i det läget med på att inte publicera rapporten men det har nu gått 9 månader och det är dags att offentliggöra uppgifter som ger tillgång till fakta och förståelse kring de intressen och mekanismer som fram till nu styrt Svensk taekwondo.

STU uppmanar alla sina medlemmar att sluta samman. Vi är på god väg att vara i linje med era och våra internationella förbunds viljor samt stadgekrav om självständighet och autonomi.

Vi är på god väg att nå våra mål att demokratisera och professionalisera förbundet där ekonomiska egenintressen allt för länge tillåts styra på bekostnad av de ideella krafter som traditionellt styrt Svensk idrott.